Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Biblioteka w Bestwinie, ul. Szkolna 8, tel. 32 214-14-09, email: gbpbestwina@poczta.onet.pl, czynne: pn-wt.: 07.30-15.00, śr-pt.:11.00- 19.00

 książki, multimedia, czasopisma

A+ A A-

  • Odsłony: 127300

Z historii Biblioteki

Karty z historii bestwińskiej książnicy

Lata 1947-1969

pani mosiowa

 Pierwszą pracownicą biblioteki oddelegowaną z Urzędu Gminy w Bestwinie była pani Genowefa Łuszczak – Bogdan do sierpnia 1948 roku, kiedy to kierownictwo objęła p. Janina Moś (15.03.1923-06.04.2010).

Ze wspomnień pani Janiny Moś:
„Z końcem sierpnia 1947 roku otwarto bibliotekę w Bestwinie przy Zarządzie Gminy. Lokal biblioteczny o powierzchni 9m2 był wyposażony w jedną szafę z 5 półkami bez drzwi, stolik i dwa krzesełka. Opiekę nad biblioteką objęła nauczycielka tutejszej szkoły – Janina Moś. Biblioteka była otwarta raz w tygodniu – w niedzielę od godz. 10 – 12. Praca w bibliotece była pracą społeczną. Pierwszych książek w ilości 100 egz. Dostarczyła Powiatowa Biblioteka w Białej, której kierownikiem był Józef Staniszewski, a pracownicą p. Sukniewicz. Po książki jeździło się końmi, gdyż innego środka lokomocji nie było. Były to książki ocalałe z pożogi wojennej, a wiele z nich było darowane przez osoby prywatne. Czytelników było niewielu, gdyż w tej wsi rolniczej nie było tradycji czytelnictwa. Co 2 miesiące pakowało się tę setkę książek i odwoziło furmanką do Białej do wymiany i przywoziło nowe. W miarę jak przybywało czytelników, przywoziło się tych książek więcej lecz nigdy powyżej 200, a to dlatego, że z zasobów Powiatowej Biblioteki korzystały wszystkie gminne biblioteki w powiecie.
W 1948 r. zarządzono założenie punktów bibliotecznych w każdym sołectwie. sołectwie tak powstały punkty: Bestwina – Podlesie, Janowice, Stara Wieś, Dankowice, Bestwinka, Kaniów, Kaniów – Ochmanowiec i odtąd biblioteka gminna otrzymywała książki wprost z Warszawy dla wszystkich tych punktów z Komitetu Upowszechniania Książki (KUK). Książki te trzeba było zainwentaryzować, opracować i gotowe – za potwierdzeniem odbioru odesłać do punktów, odtąd stanowiły one własność punktu.

.

W 1949r. Zarząd Gminy przeniósł się do Zamku, a wraz z nim biblioteka, która otrzymała lokal jednoizbowy o powierzchni 25m2. Zakupiono dla biblioteki 6 regałów, biurko i 6 krzeseł. Co kwartał przychodziły nowe książki, przybywało czytelników. Kierownik Powiatowej Biblioteki oraz bibliotekarz mieli pełne ręce roboty, ogromny zapał i mało wiadomości z zakresu bibliotekarstwa. Sporadyczne porady kierownika Powiatowej Biblioteki były niewystarczające, skorzystałam z tego że zorganizowano jedenastodniowy kurs bibliotekarski w Krakowie i wzięłam w nim udział.
W 1950 r. w Dniach Oświaty, Książki i Prasy urządziłam dużą wystawę książek i prasy w głównej Sali Zamku. Wystawa cieszyła się wielkim powodzeniem. Zwiedzili ją licznie miejscowi obywatele i młodzież z sąsiednich szkół. Frekwencja była bardzo duża, dyżurowali nauczyciele, urzędnicy, a przyniosła tę korzyść, że wzrosło zainteresowanie książką. W międzyczasie biblioteka zmieniła jeszcze 2 razy lokal w obrębie Zamku, aż wiosną 1951 r. przeniesiono ją do Strażnicy, gdzie zajmowała wspólny lokal z biurem sołtysa. Frekwencja nieco spadła, bo biblioteka była na uboczu. Teraz pracą w bibliotece zajęła się p. Zofia Kubiczek. Był to rok, w którym część powiatu bialskiego, w tym gminę Bestwina bez Dankowic, Starej Wsi włączono do powiatu bielskiego. Teraz uregulowano sprawy płacowe w bibliotece. Był to ryczałt w wysokości 135 zł.
19.VI.1953 r. podjęłam ponownie pracę w bibliotece, którą przerwałam aby zająć się wychowaniem dziecka – i tak z p. Kubiczek pracowałyśmy do roku 1954. W tym roku p. Kubiczek przeniosła się do innej pracy.
W 1955 r. przemianowano punkty biblioteczne na biblioteki gromadzkie. Zlikwidowano punkt Bestwina – Podlesie, który słabo funkcjonował. Odtąd każda biblioteka była placówką samodzielną, podlegającą kontroli Biblioteki Gminnej.
W 1956 r. zdałam egzamin specjalny dla Pracowników Bibliotecznych przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Katowicach, a biblioteka zmieniła lokal, ponownie wróciła do Zamku.
W lutym 1957 r. pracę w bibliotece kontrolowały instruktorki Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bielsku - Maria Milusińska i Janina Łodyga.
Pan Szczerba – instruktor PBP w Bielsku wizytował 24.02.1958 r. naszą bibliotekę. W zeszycie lustracyjnym zapisał: biblioteka jest utrzymana czysto i estetycznie, książki opracowane zgodnie z przepisami, co rzadko się zdarza w bibliotekach gromadzkich-, podał zalecenia i 25.06.1958 ponownie przyjechał na lustrację. W maju tego roku odbyła się uroczysta akademia dla pracowników bibliotecznych w Bielsku oraz wycieczka do Częstochowy.
W sierpniu 1959 r. biblioteka ponownie zmieniła lokal. W tym czasie oddano do użytku nową szkołę, a biblioteka uzyskała w starej szkole lokal o powierzchni 52 m2. Do nowego lokalu Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bielsku ofiarowała: szafę biblioteczną, 6 stolików, 24 krzesełka, obrazy, linoleum i chodniki. Mankamentem tego lokalu było trudne dojście w okresie jesienno – zimowym, gdyż droga była nieoświetlona. Mimo to frekwencja była duża i rosła z roku na rok.
W roku 1963 biblioteka wzięła udział w konkursie recytatorskim w Czechowicach – Dziedzicach, I nagrodę otrzymała czytelniczka Anna Kowalska późniejsza kierowniczka biblioteki (mgr Anna Puczka). W latach od 1956 rokrocznie w Dniach Oświaty urządzano powiecie spotkania czytelników wyróżniających się ze znanymi pisarzami, a jesienią organizowano wyjazd do teatru.
21.IX.1964r. lustrowała bibliotekę instruktor PBP Eryka Miłosz. Stwierdziła, że biblioteka prowadzona jest dobrze i na bieżąco. Księgozbiór uporządkowany, wygląd całości estetyczny. W zaleceniach: przeprowadzić selekcję książek, podsumować księgę inwentarzową i ubytków, wyrzucić sumy roczne. 23.XI tego roku przeprowadzono selekcję przy współudziale inst.. E. Miłosz.
Maj 1965 – konferencja szkoleniowa dla wszystkich bibliotekarzy powiatu. 18.V lustracja biblioteki przez p. Janinę Groeblową- instruktora WBP. W zeszycie zanotowała: w bibliotece czysto i ładnie. Wycofać dzieła Stalina do PBP. Z całym uznaniem podnoszę zorganizowanie wycieczki do teatru i zachęcam do dalszego praktykowania tej akcji.
W maju 1966 r. PBP w Bielsku zorganizowała spotkanie z K. Bunschem. Na tym spotkaniu zostali wyróżnieni i obdarowani książkami najaktywniejsi czytelnicy: Anna Gac, Kubiczek Maria. 9.V. przeselekcjonowało książki rolnicze i uporządkowano księgozbiór podręczny przy pomocy inst.. E. Miłosz.
Od 1.VI. przechodziła biblioteka remont kapitalny do końca roku. W styczniu 1967 r. urządzono i uporządkowano odremontowany lokal biblioteczny. Przekazano 150 egz. do Bestwinki.
13.XI.1968 r. lustrowała bibliotekę inst.. PBP Eryka Miłosz; w wyniku kontroli zapisano w zeszycie lustracji biblioteki- biblioteka otwarta punktualnie. W bibliotece ciepło i czysto. Księgozbiór uporządkowany. W bibliotece ruch, odwiedziło ją 60 czytelników. Sporządzono 2 wystawy- jedną bardzo pomysłową na V Zjazd PZPR, drugą w związku z akcją „Człowiek, Świat, Polityka”. Kilku czytelników korzystało z czytelni. Podczas pobytu w czytelni wypisano 48 egzemplarzy.
1.02.1969 r. biblioteka została przekazana p. Annie Puczce.”

Lata 1969 – 2001

ania puczka

 Pani Anna Puczka przejęła nadzór nad biblioteką, a p. Janina Moś pracowała jeszcze do 1984 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 1977 r. na skutek zmian w podziale administracyjnym kraju, zlikwidowano Urząd Gminy w Bestwinie i połączono z Urzędem Gminy w Czechowicach – Dziedzicach, tym samym GBP w Bestwinie została filią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czechowicach – Dziedzicach. Wobec powyższego dokonano przeprowadzki biblioteki do lokalu po Urzędzie Gminy, w 1978 r. biblioteka wróciła na Zamek i zajęła trzy pomieszczenia z przeznaczeniem na wypożyczalnię, czytelnię i oddział dla dzieci. W październiku 1982 przywrócono Bestwinie status Gminy i tym samym Gminnej Bibliotece Publicznej wraz z jej filiami w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.
Biblioteka organizuje „Bale baśni” dla dzieci, wyjazdy do teatru i operetki, konkursy dla czytelników. W 1987 r. dyrektor WBP w Katowicach mgr Andrzej Sroga honoruje kierowniczkę mgr Annę Puczkę nagrodą pieniężną w wysokości 2.500 zł za aktywną pracę przy organizacji, rozpowszechnianiu i przeprowadzeniu konkursu „Moja Biblioteka pomaga chorym i niepełnosprawnym”.
W roku 1995 kupujemy pierwszy komputer, a w roku następnym program biblioteczny sib.
Nadchodzi rok 1997, od września do listopada trwa remont lokalu, a potem w grudniu, w pięknych odnowionych pomieszczeniach uroczyście obchodzimy 50-lecie istnienia biblioteki, gościem specjalnym jest Feliks Netz. Za wzorową pracę mgr Anna Puczka otrzymuje Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W dniu 16 stycznia 1998 roku do Bestwiny przyjeżdża ekipa Telewizji Katowice i tak odnotowuje ten fakt w kronice:
„To był bardzo ciekawy, pracowity dzień!
Do cyklu telewizyjnego Programu 3-go Telewizji Katowice – „Wizerunki bibliotek…” realizowaliśmy reportaż o pracy biblioteki w Bestwinie, w jej 50-lecie.
Poznanie Pań Bibliotekarek zapalonych orędowniczek książki, jej oprawa w postaci zabytkowych pomieszczeń, pięknie odrestaurowanych – składają się na pełnię wrażeń.
A gdy dodać serdeczność, gościnność, to… nic tylko pokłonić się pięknie,
Tak właśnie czyni ekipa reportażu pt. ”Wizerunki bibliotek – Bestwina” – Wiesław Głowacz, Wojciech Głąb, Bonew Goszo.”
7 maja 1998 na Dzień Bibliotekarza zaprosiliśmy koleżanki z MBP w Czechowicach – Dziedzicach. W czerwcu kolejna dobra wiadomość – filia biblioteczna w Janowicach mieszcząca się do tej pory w trzech ciasnych pokojach w budynku starej szkoły, zostaje przeniesiona do nowej siedziby w budynku OSP.
W sierpniu 1999 roku biblioteka gminna pożegnała pohabsburgski zamek by zagospodarować „przyziemia” budynku przedszkolnego. W roku 2000 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymuje status prawny i staje się samodzielną samorządową instytucją kultury, a kierownik zostaje dyrektorem.
1 grudnia w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku – Białej odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego konkursu na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim, a GBP w Bestwinie zdobyła 2 miejsce i 2 tys. złotych nagrody.
W grudniu 2000 r. zostaje zakupiony program SOWA – pierwsze podstawowe moduły w wersji DOS-owskiej, z konwersją z sib-a.
1 lutego 2001 roku p. Anna Puczka odchodzi na emeryturę.

Lata 2001-
2 lutego 2001 dyrektorem biblioteki zostaje Teresa Lewczak.Wznawia działalność biblioteka powiatowa jaką się staje Książnica Beskidzka. Dzięki jej pomocy zakładamy swoją stronę internetową, otrzymujemy czasopisma powiatowe, pomoce o Unii Europejskiej.
Rozpoczynamy gromadzenie zbiorów specjalnych tzn. dokumentów elektronicznych, encyklopedii multimedialnych, filmów, płyt muzycznych i książek mówionych – na różnych nośnikach: CD, DVD, VCD, VHS, kasety magnetofonowe, płyty analogowe.
W roku 2001 po raz pierwszy zostaje ogłoszony Konkurs Fotograficzny „Ocalić od zapomnienia”, który od tej pory realizowany jest corocznie.
W roku 2002, z inicjatywy Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapoczątkowane zostaje honorowanie osób „przyjaznych” bibliotece tytułem Amicus Certus. Także w tym samym czasie zapoczątkowano Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej „O Palmę Wielkanocną”- Jury stanowią:
Aliny Świeży – Sobel -redaktor „Gościa Niedzielnego”; radna powiatu bielskiego, filolog, teolog, społecznik i popularyzator wartości chrześcijańskich ;
Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor 22 książek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat około stu ogólnopolskich konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za swoją twórczość literacką;
ksiądz Jacek Pędziwiatr – redaktor Radia Diecezjalnego „Anioł Beskidów”;
ksiądz Tomasz Mikołajek – katecheta z Parafii w Kaniowie.
Na konkurs corocznie napływają utwory z całej Polski.
W 2004 r. nastąpiło zakończenie generalnego remontu w filii w Kaniowie. Obecnie biblioteka pracuje w pięknych, czystych i ciepłych pomieszczeniach.
Także w bibliotece w Bestwinie udało się wymienić oświetlenie oraz zrobić wjazd dla niepełnosprawnych i poręcz dla starszych, a także daszek chroniący wchodzących przed opadami.
W styczniu 2004 roku GBP otrzymała dyplom Ministra Kultury „za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa”.
W 2005 r. zostaje uruchomiona Czytelnia Internetowa „Ikonka” ( w GBP w Bestwinie) – uroczystego otwarcia i pierwszego kliknięcia ENTER dokonuje Wójt Anatol Faruga. Odtąd mieszkańcy gminy mają zapewniony swobodny dostęp do Internetu. Zorganizowaliśmy również kilka kursów obsługi komputera i Internetu dla Seniorów. W tym czasie zostaje zakończony proces komputeryzacji procesów bibliotecznych, jeszcze tylko filie stopniowo doskonalą system i przechodzą na wypożyczanie komputerowe, a czytelnicy mają możliwość przeszukiwania zasobów naszej biblioteki przez Internet.
W maju 2005 roku GBP w Bestwinie otrzymała I miejsce jako „Najlepsza Biblioteka w Powiecie Bielskim w roku 2004/2005”.
W lutym 2006 r. dyrektor GBP otrzymała z rąk wojewody śląskiego odznaczenie Srebrny Krzyż Zasługi.
W maju 2006 roku GBP w Bestwinie otrzymała po raz drugi, I miejsce jako „Najlepsza Biblioteka w Powiecie Bielskim ”.
W protokole Komisji stwierdzono:
”W bibliotece zostały stworzone optymalne warunki do realizacji wszystkich kryteriów konkursu. Bibliotekarze precyzyjnie rozpoznają potrzeby lokalnego środowiska, a czytelnik otrzymuje książkę zgodnie z jego wymaganiami. Biblioteki oferują mieszkańcom gmin szeroką, przemyślaną ofertę działań kulturalno – edukacyjnych. Szczególne miejsce w działalności biblioteki zajmuje popularyzacja czytelnictwa i działań edukacyjno – informacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Organizowane są liczne konkursy literackie i plastyczne, wystawy, imprezy promujące dziedzictwo kulturowe. Placówka ta ma dobrze opracowaną dokumentację prasową dotyczącą swojej działalności, gminy i sołectw, a także informatory i bibliografię zawartości czasopisma lokalnego”.
Poseł do Parlamentu Europejskiego Grażyna Staniszewska również ufundowała nagrodę, otrzymała je biblioteka w Bestwinie za najlepsze prowadzenie warsztatu informacyjnego o Unii Europejskiej.
8 maja 2007 r. ponownie rozstrzygnięto konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim. Konkurs ten corocznie organizuje starosta bielski przy współpracy Książnicy Beskidzkiej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku – Białej. W VII edycji konkursu przeznaczonej dla placówek filialnych, wyróżnienie otrzymała Filia Kaniów za osiągnięcia w zakresie podstawowych wskaźników czytelnictwa, bogatą ofertę działań kulturalno-edukacyjnych, a także za bardzo dobrą współpracę z lokalnym środowiskiem.

 

Tak było na 50-leciu biblioteki w 1997 roku:
1997-50cio lecie
A tak na 60-leciu GBP w 2007 roku:
2007-60cio lecie
Jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej
20070828

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie:   1947-2007
Filia Biblioteczna  w Kaniowie :                   1957-2007
Filia Biblioteczna  w Janowicach:                1957-2007
Filia Biblioteczna  w Bestwince:                  1967-2007

Z okazji jubileuszu bibliotek składamy wszystkim naszym Czytelnikom serdeczne podziękowania i zapraszamy do dalszego korzystania z naszych usług.

 

 

Programy:

Odwiedziny

Odwiedziło nas: Dziś 39 Wczoraj 47 W tym tygodniu 321 W tym miesiącu 736 Wszystkich 212203

Wydarzyło się:

 

Luty-

 Por. Zdzisław Kurek
Porucznik pilot Zdzisław Kurek ur. się 20.09.1919r. w Bestwinie. Promocję na pilota uzyskał 1.09.1939r. W wyniku ewakuacji eskadry, przybył do Rumunii, stamtąd do Bejrutu, potem Marsylii. Przeszedł szkolenie w Etemps na Moran406. Wyjechał do Anglii gdzie został przydzielony do 307 Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego "Lwowskich Puchaczy". Zginął 13 lutego 1942 roku śmiercią lotnika na samolocie Beaufighter. Pochowany na Higher Exeter Cemetery.
Jan Bigos
Bigos Jan (1914-1944), ur. w Bestwince 15.02, aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz. Z wyroku policyjnego sądu doraźnego 27.01.1944r. skazany na śmierć "za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji konspiracyjnej". Egzekucję przez powieszenie wykonano publicznie w Jeleśni w dniu 30.01.1944roku.
Stefan Wodniak
Stefan Wodniak ur. się 17.02. 1950r. Sprawował urząd Wójta Gminy Bestwina w latach 2006 do 2012. Działacz PSL, Lokalnej Grupy Rybackiej, przewodniczący Akcji Katolickiej w Bestwinie. Był członkiem TMZB. Zmarł nagle w dniu 21.02.2012 roku, spoczął na bestwińskim cmentarzu.
Antoni Wieczorkiewicz
Wieczorkiewicz Antoni (1898-1963) ur. 28.02.1898r w Bestwinie, w latach 1916 - 1918 służył w wojsku austriackim, zdemobilizowany w 1922r, od 1924r. wójt Gminy Bestwina, od 1926 r. członek rady powiatowej i prezes Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych, w latach 1938 - 1939 poseł na Sejm. W czasie II wojny pracuje jako "Jeniec wojenny" we dworze w Dankowicach, w 1945 aresztowany przez UB, więziony w Pszczynie, Katowicach i Bielsku. Skazany na zesłanie do łagrów cudem uniknął wykonania wyroku. Zmarł 08.11.1963r, odznaczony pośmiertnie ryngrafem Matki Bożej Częstochowskiej.


 


 

 


RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zaktualizowaliśmy zapisy naszego Regulaminu korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Pełny tekst Regulaminu do wglądu w Bibliotece Głównej w Bestwinie oraz filiach w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech