#BibliotekarzeZmieniajaSwiat ale czytelnicy i przyjaciele także! 
Tytuł ”Amicus Certus” otrzymała w tym roku Pani Alicja Szafarczyk
Dziękujemy za serce i zaangażowanie 🥰