27 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie odbył się finisaż wystawy poświęconej Przedwojennej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet, którą czytelnicy mogli oglądać przez cały wrzesień w naszej galerii. Na dwudziestu planszach znajdowały się oryginalne fotografie związane z działalnością PWK zestawione ze zdjęciami odtworzonymi przez członkinie współcześnie działającej Grupy. Gość specjalny Pani Marta Muranowicz – prezeska Stowarzyszenia PWK w skrócie „Pewiaczka” - bardzo szczegółowo i barwnie opowiadała o organizacji, zaprezentowała oryginalne mundury, ubiór do wychowania fizycznego, czapki.

Zaproszeni goście i sympatycy historii mogli podziwiać autentyczne legitymacje członkowskie, orzełki, elementy wyposażenia sanitariuszek, wszystko zachowane w bardzo dobrym stanie. Podczas spotkania mogliśmy zobaczyć również film pt. „Zapomniane dziewczęta”, zrealizowany dzięki staraniom Pani Marty i Organizacji Rekonstrukcji Historycznej PWK na podstawie oryginalnych zdjęć i opowieści członkini Pani Haliny Wiśniewskiej. Wielu z odwiedzających wystawę nie wiedziało, że taka organizacja w ogóle istniała przed wojną i kształciła dziewczęta na wielu płaszczyznach, a wiedza miała być wykorzystana w czasie działań wojennych. „Pewiaczki” przekonały się, że zdobyte umiejętności przyszło im niedługo później wykorzystać podczas II Wojny Światowej.

W tygodniu gościliśmy również w Bibliotece młodzież z pobliskiej Szkoły Podstawowej, która pracując w grupach miała odpowiedzieć na przygotowane wcześniej pytania przez opiekuna Panią Dorotę Surowiak. Uczniowie świetnie sobie poradzili z zadaniami, a wiedza zdobyta na temat PWK nie zaginie.

Dziękujemy Pani Marcie Muranowicz za przygotowanie wystawy i niezwykle ciekawe spotkanie. Jednocześnie podziwiamy pasję i zaangażowanie w pielęgnowaniu naszej historii.