W piątek w naszej galerii gościliśmy Pana Darka Czernka i Pana Stanisława Gacka, którzy zaprezentowali swoje prace i ciekawie opowiedzieli o swojej pasji przyrodniczej, jaką są ptaki.

Panowie zajmują się nie tylko fotografią (Darek Czernek) czy malarstwem (Stanisław Gacek), ale czynnie działają w OTOP - Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.

Organizują wycieczki i spacery ornitologiczne dla dzieci, młodzieży i każdego kto zgłosi chęć uczestnictwa w takim przedsięwzięciu.

Autorzy wystawy są zapraszani bardzo często na pogadanki do szkół, gdzie w sposób kreatywny i nowatorski przekazują wiedzę na temat ptactwa w Polsce, jak również na świecie.

 

Podczas wernisażu, goście podejmowali bardzo ważne tematy, m. in. zwrócili uwagę na pogarszającą się sytuację ptaków na całym świecie, wycinanie lasów, osuszanie terenów podmokłych i na rozbudowę aglomeracji miejskich, co skutkuje zmniejszaniem się populacji wielu gatunków ptaków, a nawet ich wyginięciem. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna także dla człowieka. Raport o stanie ptaków na świecie

 

Prace obu Panów można zobaczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie, a nawet obejrzeć krótki film edukacyjny o różnych gatunkach ptaków żyjących w swoim ekosystemie.  Zapraszamy do 30 listopada.